Government of Brunei
| LAMAN UTAMA | MENGENAI PERPUSTAKAAN | SOALAN LAZIM
HUBUNGI KAMI | MAKLUM BALAS | PETA HALAMAN
line decor

 
 
PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA TUTONG

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA TUTONG,
KAMPONG SUNGAI BASONG,
PEKAN TUTONG TA 1141
TEL: 673 4221395
FAX: 673 4222740
EMEL: kb_perpustakaan@brunet.bn

SEJARAH PENUBUHAN

Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Tutong memulakan perkhidmatan pada 1 September 1975, berpejabat sementara di bekas bilik bacaan Jabatan Penyiaran dan Penerangan, jalan Enche Awang, Pekan Tutong.

Bangunan baru Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka di Kampong Sungai Basong telah dibuka rasmi oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke 46 tahun bagi Daerah Tutong pada 21hb Julai 1992. Pembinaan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Tutong telah bermula pada 9hb. Mei 1990 dengan menelan belanja lebih $2.7 juta, berkeluasan 2121.78 meter persegi dan penyerahannya  pula pada 14 Julai 1992.


PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN

  • Perkhidmatan Peminjaman
  • Perkhidmatan Rujukan
  • Kemudahan Internet
  • Kemudahan Almari Berkunci (Locker)
  • Kemudahan Fotokopi

 

WAKTU PERPUSTAKAAN DIBUKA

HARI
WAKTU
AHAD - KHAMIS

8.00 PAGI - 5.00 PETANG

JUMAAT

8.00 PAGI - 11.15 PAGI

2.15 PETANG - 5.00 PETANG

SABTU

9.00 PAGI - 5.00 PETANG

HARI KELEPASAN AWAM

DITUTUP

Kembali ke atas...