Government of Brunei
| LAMAN UTAMA | MENGENAI PERPUSTAKAAN | SOALAN LAZIM
line decor

 
 
PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KAMPONG PANDAN

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KAMPONG PANDAN,
JALAN PANDAN 7,
KUALA BELAIT, KA1931
TEL: 673 3337049/ 673 3337051
FAX: 673 3337051
EMEL: perp_belait@brunet.bn

SEJARAH PENUBUHAN

Perletakan batu asas bagi bangunan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampong Pandan telah dibuat pada 13 Julai 2004. Manakala perasmian bangunan ini adalah pada 3 Mei 2006 yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral(B) Dato Seri Pahlawan Haji Awang Mohammad bin Haji Daud. Penyerahan bilik bacaan Koleksi Syarikat Minyak Brunei Shell pula adalah pada 27 November 2007, Koleksi bahan bacaan mengenai minyak dan gas ditempatkan di bilik bacaan tersebut yang terletak di aras 1 bangunan perpustakaan ini.


PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN

  • Perkhidmatan Peminjaman
  • Perkhidmatan Rujukan
  • Bilik Bacaan Koleksi Minyak dan Gas
  • Bilik Siber
  • Kemudahan Komputer
  • Kemudahan Internet dan Wi-Fi
  • Kemudahan Fotokopi
  • Kemudahan Almari Berkunci (Locker)


WAKTU PERPUSTAKAAN DIBUKA

HARI
WAKTU
AHAD - KHAMIS

8.00 PAGI - 5.00 PETANG

JUMAAT

8.00 PAGI - 11.15 PAGI

2.15 PETANG - 5.00 PETANG

SABTU

9.00 PAGI - 5.00 PETANG

HARI KELEPASAN AWAM

TUTUP

Kembali ke atas...