Government of Brunei
| LAMAN UTAMA | MENGENAI PERPUSTAKAAN | SOALAN LAZIM
line decor

 
 
PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA MUARA

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA MUARA,
PEKAN MUARA, BT 1128
TEL: 673 2770787 / 673 2770788    
FAX: 673 2770788
EMEL: kb_perpustakaan@brunet.bn

SEJARAH PENUBUHAN

Perletakan batu asas bangunan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Muara telah diadakan pada hari khamis,13 Mei 2004. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Digadong Seri Lela Dato Seri Paduka  (Dr.) Haji Awang Hussain bin Pehin Orang Kaya Digadong Seri Diraja Dato Laila Utama Haji Awang Mohd. Yusof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bangunan  Perpustakaan ini berharga $998,888.20 dengan keluasan tanah 0.40 hektar (1 ekar).

Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Muara telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Pehin orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Haji Awang Mohammad bin Haji Daud, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan Pada 8hb. Disember 2005.


 

PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN

 • Perkhidmatan Peminjaman
 • Perkhidmatan Rujukan
 • Kemudahan Internet
 • Kemudahan Almari Berkunci (Locker)
 • Kemudahan Fotokopi

 

STRUKTUR BANGUNAN

Aras Bawah

 • Ruang Bacaan
 • Bilik Akses Internet
 • Bahagian Perpustakaan Dewasa
 • Bahagian Perpustakaan Kanak-Kanak
 • Bilik Surau
 • Bilik Audio Visual
 • Pejabat
 • Bilik Mesyuarat
 • Bilik Latihan
 • Bilik Pengawal
 • Tandas

Aras Atas

 • Bahagian Perpustakaan Muda-Mudi
 • Bahagian Perpustakaan Rujukan
 • Ruang Belajar
 • Ruang Perbincangan
 • Perkhidmatan Fotokopi
 • Tandas

 

WAKTU PERPUSTAKAAN DIBUKA

HARI
WAKTU
AHAD - KHAMIS

8.00 PAGI - 5.00 PETANG

JUMAAT

TUTUP

SABTU

9.00 PAGI - 5.00 PETANG

HARI KELEPASAN AWAM

TUTUP

Kembali ke atas..