Government of Brunei
| LAMAN UTAMA | MENGENAI PERPUSTAKAAN | SOALAN LAZIM
line decor

 
 
PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA LAMBAK KANAN

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA LAMBAK KANAN,
JALAN 99, PERPINDAHAN LAMBAK KANAN
TEL: 673 2391647
FAX: 673 2391653
EMEL: kb_perpustakaan@brunet.bn

SEJARAH PENUBUHAN

Pada 19 Disember 2005 Perletakan batu asas Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Lambak Kanan oleh Yang Berhormat Pehin orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Haji Awang Mohammad bin Haji Daud, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan

Pembinaan bangunan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Lambak Kanan bermula pada 29 Ogos 2005 dan siap sepenuhnya pada 9 September 2007 dengan menelan belanja $975,525. Penyerahan kunci bangunan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Lambak Kanan telah diserahkan oleh Dayang Salfawaty binti Haji Mohd. Salleh, Jurutera Kerja Raya Bahagian bangunan, Jabatan Kerja Raya kepada Yang Mulia Dr. Mataim bin Bakar, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka dan seterusnya diserahkan kepada Awang Haji Sahari bin Haji Nassar, Ketua Bahagian Perpustakaan.

Perasmian Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Lambak Kanan telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Awang Haji Mohammad bin Haji Daud, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada hari Selasa, 10 Rabiulawal 1429 bersamaan dengan 18hb. March 2008.


 

PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN

 • Perkhidmatan Peminjaman
 • Perkhidmatan Rujukan
 • Kemudahan Internet
 • Kemudahan Almari Berkunci (Locker)
 • Kemudahan Fotokopi

 

STRUKTUR BANGUNAN

Aras Bawah

 • Ruang Bacaan
 • Bilik akses internet
 • Bahagian Perpustakaan Dewasa
 • Bahagian Perpustakaan Kanak-Kanak
 • Bilik Surau
 • Bilik Audio Visual
 • Pejabat
 • Bilik Mesyuarat
 • Bilik Latihan
 • Bilik Pengawal
 • Tandas

Aras Atas

 • Bahagian Perpustakaan Muda-Mudi
 • Bahagian Perpustakaan Rujukan
 • Ruang Belajar
 • Ruang Perbincangan
 • Perkhidmatan Fotokopi
 • Tandas

WAKTU PERPUSTAKAAN DIBUKA

HARI
WAKTU
AHAD - KHAMIS

8.00 PAGI - 5.00 PETANG

JUMAAT

TUTUP

SABTU

9.00 PAGI - 5.00 PETANG

HARI KELEPASAN AWAM

TUTUP

Kembali ke atas...