Government of Brunei
| LAMAN UTAMA | MENGENAI PERPUSTAKAAN | SOALAN LAZIM
line decor

 
 
PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA BANDAR SERI BEGAWAN

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA PUSAT (BANDAR SERI BEGAWAN)
JALAN ELIZABETH II,
BANDAR SERI BEGAWAN, BS8711
TEL: 673 2235501 / 673 2222135
FAX: 673 2224763
EMEL: kb_perpustakaan@brunet.bn

SEJARAH PENUBUHAN

Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei telah ditubuhkan sementara dibawah Jabatan Pelajaran pada tahun 1963. Pada 29 September 1965 iaitu mengambil sempena Perlembagaan Negeri Brunei 1959, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Maulana Al-Sultan Sir Muda Omar 'Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddien telah menyempurnakaan perletakan batu asas bagi bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei di Jalan Elizabeth II mula di buka rasmi pada 29 September 1968 oleh Yang Teramat Mulia Seri Paduka Duli Pengiran Pemancha Sahibul Rae' Wal-Mashuarah Pengiran Muda Haji Mohd Alam. Walaubagaimanapun Bahagian Perpustakaan hanya memulakan perkhidmatan kepada orang ramai pada 21 November 1968 dan bahan perpustakaan hanya boleh digunakan sebagai rujukan sahaja.

Pada 1 September 1971 Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei memulakan perkhidmatan peminjaman kepada pengguna. Beberapa perkhidmatan lain mula diperkenalkan seperti Perkhidmatan Peminjaman, Perpustakaan Rujukan dan Perpustakaan Bergerak. Mulai dari tarikh ini, Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei memainkan peranan utama sebagai sebuah perpustakaan awam yang pertama di negara ini.


UNIT-UNIT DI BAHAGIAN PERPUSTAKAAN


WAKTU PERPUSTAKAAN DIBUKA

 
HARI
WAKTU
AHAD - KHAMIS

8.00 PAGI - 6.00 PETANG

JUMAAT

8.00 PAGI - 11.15 PAGI

2.15 PETANG - 6.00 PETANG

SABTU

9.00 PAGI - 6.00 PETANG

HARI KELEPASAN AWAM

DITUTUP

Kembali ke atas...