Government of Brunei
| LAMAN UTAMA | MENGENAI PERPUSTAKAAN | SOALAN LAZIM
line decor

 
 
PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KUALA BELAIT

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KUALA BELAIT,
JALAN PADANG
KUALA BELAIT, KA1131
TEL: 673 3331682 / 673 3335387
FAX: 673 3332718
EMEL: perp_belait@brunet.bn

SEJARAH PENUBUHAN

Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Belait mula ditubuhkan pada 14 Julai 1975 di Tingkat II, Bangunan Dewan Masyarakat, Jalan Bunga Raya, Kuala Belait (bekas bilik bacaan Jabatan Penyiaran dan Penerangan). Kemudian ianya berpindah ke bangunan baru pada 19 Jun 1986 yang telah dirasmikan oleh Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna Binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien.


PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN

  • Perkhidmatan Peminjaman
  • Perkhidmatan Rujukan
  • Kemudahan Komputer
  • Kemudahan Internet dan Wi-Fi
  • Kemudahan Fotokopi
  • Kemudahan Almari Berkunci (Locker)


WAKTU PERPUSTAKAAN DIBUKA

HARI
WAKTU
AHAD - KHAMIS

8.00 PAGI - 5.00 PETANG

JUMAAT

TUTUP

SABTU

9.00 PAGI - 5.00 PETANG

HARI KELEPASAN AWAM

TUTUP

Kembali ke atas...