Government of Brunei
| LAMAN UTAMA | MENGENAI PERPUSTAKAAN | SOALAN LAZIM
line decor

HUBUNGI KAMI

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA PUSAT (BANDAR SERI BEGAWAN)
JALAN ELIZABETH II,
BANDAR SERI BEGAWAN, BS8711
TEL: 673 2235501 / 673 2222135
FAX: 673 2224763
EMEL: kb_perpustakaan@brunet.bn

 

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA TUTONG,
KAMPONG SUNGAI BASONG,
PEKAN TUTONG TA 1141
TEL: 673 4221395
FAX: 673 4222740
EMEL: kb_perpustakaan@brunet.bn

 

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KUALA BELAIT,
JALAN PADANG
KUALA BELAIT, KA1131
TEL: 673 3331682 / 673 3335387
FAX: 673 3332718
EMEL: perp_belait@brunet.bn

 

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA TEMBURONG,
GADONG BARU, MUKIM BATU APOI
BANGAR, PC 1951
TEL: 673 5221281
FAX: 673 5221135
EMEL: perp_temburong@brunet.bn

 

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA MUARA,
PEKAN MUARA, BT 1128
TEL: 673 2770787 / 673 2770788    
FAX: 673 2770788
EMEL: kb_perpustakaan@brunet.bn

 

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA LAMBAK KANAN,
JALAN 99, PERPINDAHAN LAMBAK KANAN
TEL: 673 2391647
FAX: 673 2391653
EMEL: kb_perpustakaan@brunet.bn

 

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA SENGKURONG,
JALAN JERUDONG BARU, BGB2312
TEL: 673 2671384 / 673 2671386
FAX: 673 2671386
EMEL: dbpsengkurong@hotmail.com

 

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA SERIA,
LORONG BOLKIAH
SERIA, KB4333
TEL: 673 3222131 / 673 3223786
FAX: 673 3222131
EMEL: perp_belait@brunet.bn

 

PERPUSTAKAAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KAMPONG PANDAN,
JALAN PANDAN 7,
KUALA BELAIT, KA1931
TEL: 673 3337049/ 673 3337051
FAX: 673 3337051
EMEL: perp_belait@brunet.bn

Kembali ke atas