Government of Brunei
| LAMAN UTAMA | MENGENAI PERPUSTAKAAN | SOALAN LAZIM
line decor

 
 
KALENDAR MEMPERKASA BUDAYA MEMBACA 2013

 

BULAN JANUARI

 

10 Januari 2013

Majlis Pelancaran Memperkasa Budaya Membaca Tahun 2013

Tetamu Kehormat : Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila DiRaja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Negara Brunei Darussalam

Tempat : Pusat Tingkatan Enam Meragang

11 Januari 2013

Khutbah Jumaat Memperkasa Budaya Membaca 2013

Tempat : Semua Masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara  

13 Januari 2013

Senamrobik dan Walkaton Sempena MEMPERKASA BUDAYA MEMBACA 2013 dengan Kerjasama Ahli Jawatankuasa Tadbir Perpustakaan Tutong

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Tutong

15 Januari 2013

Pelancaran Sudut Bacaan Rumah Panjang Sukang, Ulu Belait

Tempat : Rumah Panjang Sukang

17 Januari 2013

Kempen Membaca di Pusat Perniagaan The Mall Gadong

Tempat : The Mall Gadong

22 Januari 2013

Majlis Pelancaran Bas Baharu Perkhidmatan Perpustakaan Bergerak Daerah Tutong

Tempat :  Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Tutong

 

26 Januari 2013

Ceramah Ilmu Dan Hikmahnya Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhamad Sallallahu 'Alaihi Wasalam Tema "Rasullullah Sallallahu 'Alaihi Wasalam  Sebagai Pemangkin Memperkasa Budaya Membaca"

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Tutong

29 Januari 2013

Hari Kastam Sedunia

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Muara

30 Januari 2013

Taman Asuhan Membaca Daerah Temburong

Tempat : Dewan Kemasyarakatan Kampung Rataie

 

BULAN FEBRUARI

7 Februari 2013

Ceramah Ilmu Dan Hikmahnya Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhamad Sallallahu 'Alaihi Wasalam Tema "Rasullullah Sallallahu 'Alaihi Wasalam  Sebagai Pemangkin Memperkasa Budaya Membaca"

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Temburong

5 Februari 2013

Hari Kanser Sedunia

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kampung Pandan

7 Februari 2013

Majlis Pelancaran Perkhidmatan Perpustakaan Bergerak

Tempat : Akan dimaklumkan kemudian

11-14 Februari 2013

Peraduan Mari Bercerita Peringkat Saringan Daerah Brunei Muara 

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Bandar Seri Begawan

18-19 Februari 2013

Peraduan Mari Bercerita Peringkat Saringan Daerah Tutong

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Tutong

20-21 Februari 2013

Peraduan Mari Bercerita Peringkat Saringan Daerah Belait

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kampung Pandan

24 Februari 2013

Peraduan Mewarna Logo-Logo Hari Kebangsaan Sempena Hari Kebangsaan 2013 Bagi Ahli Perkhidmatan Perpustakaan Kanak-Kanak Peringkat Daerah Brunei Dan Muara

Tempat : Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan

25-26 Februari 2013

Peraduan Mari Bercerita Peringkat Saringan Daerah Temburong

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Temburong

27-28 Februari 2013

Bengkel Galakan Budaya Membaca Daerah Brunei dan Muara

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Sengkurong

28 Februari - 10 Mac 2013

Pesta Buku Brunei sempena Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam 

 

 BULAN MAC

3 Mac 2013

Peraduan Mewarna Logo-Logo Hari Kebangsaan Sempena Hari Kebangsaan 2013 Bagi Ahli Perkhidmatan Perpustakaan Kanak-Kanak Peringkat Daerah Tutong

Tempat : Komplek Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong

4 - 5 Mac 2013

Bengkel meningkatkan Budaya Membaca Peringkat Daerah Belait

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Tutong

7 Mac 2013

Peraduan Mari Bercerita Peringkat Daerah Brunei dan Muara

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampong Pandan

10 – 22 Mac 2013

Aktiviti Cuti Penggal Persekolahan:-

 • Kursus Kemahiran ICT bagi Ahli Perkhidmatan Perpustakaan Kanak-Kanak dan Muda-Mudi

 • Ceramah Motivasi Kecemerlangan Muda-Mudi dan Kanak-Kanak “Bersama Doktor Muda Brunei”

 • Bersama Pemenang SEA Write Award Brunei

 • Kem Motivasi Galakan Budaya Membaca

 • Peraduan Membaca Khutbah

 • Peraduan Uji Minda Dialek Melayu Brunei

 • Peraduan Silang Kata

 • Bengkel Kreativit

 • Bengkel Tulisan Jawi

 • Pustaka Ria

 • Saya mahu DJ Radio

 • Teka Bendera Dunia

 • Peraduan Kuiz Terkumpul Bahasa Brunei 

11 Mac 2013

Majlis Perasmian dan Pelancaran Mukim Buku di Mukim Liang

12 Mac 2013

Hari Buah Pinggang Sedunia

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Belait

13-14 Mac 2013

Persidangan Kebangsaan Memperkasa Budaya Membaca 2013

Tempat : Dewan Canselor, Universiti Brunei Darussalam

17 Mac 2013

Peraduan Mewarna Logo-Logo Hari Kebangsaan Sempena Hari Kebangsaan 2013 Bagi Ahli Perkhidmatan Perpustakaan Kanak-Kanak Peringkat Daerah Temburong

Tempat : Dewan Belalong, Komplek Dewan Kemasyarakatan Temburong

21 Mac 2013

Hari Perhutanan Sedunia

Tempat : Temburong

24 Mac 2013

Peraduan Mewarna Logo-Logo Hari Kebangsaan Sempena Hari Kebangsaan 2013 Bagi Ahli Perkhidmatan Perpustakaan Kanak-Kanak Peringkat Daerah Belait

Tempat : Dewan Bandaran Kuala Nelait

25 Mac 2013

Hari Air Sedunia

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Tutong

27 Mac 2013

Hari Kaji Cuaca Sedunia

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Lambak Kanan

28 Mac 2013

Peraduan Mari Bercerita Peringkat Daerah Tutong

Tempat : Dewan Kemasyarakatan Tutong

 

 BULAN APRIL

2-4 April 2013

Bengkel Meningkatkan Budaya Membaca Peringkat Daerah Tutong

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Tutong

4 April 2013

Peraduan Mari Bercerita Peringkat Daerah Belait  

Tempat :  Dewan Persidangan Kuala Belait

11 April 2013

Hari Kesihatan Sedunia - Membaca bersama pesakit di wad hospital

Tempat : Rumah Sakit Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Bandar Seri Begawan

13 April 2013

Peraduan Mari Bercerita Peringkat Daerah Temburong 

Tempat : Dewan Belalong, Dewan Kemasyarakatan Daerah Temburong

23 April 2013

Hari Buku Sedunia

Tempat : Semua  Cawangan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka seluruh negara

25 April 2013

Kempen Gerakan Budaya Membaca Peringkat Sekolah Menengah Daerah Brunei dan Muara

Tempat : Jerudong International School

30 April 2013

Membaca bersama para pesakit di wad hospital

Tempat : Rumah Sakit Suri seri Begawan Daerah Belait

 

BULAN MEI

2 Mei 2013

Peraduan Mari Bercerita Peringkat Negara

Tempat : Dewan Raya Radio Televisyen Brunei

6-7 Mei 2013

Bengkel Meningkatkan Budaya Membaca Peringkat Daerah Belait

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kampung Pandan

29 Mei-2 Jun 2013

Karnival memperkasa Budaya Membaca Peringkat Daerah Tutong

Tempat : Dewan Kemasyarakatan, Daerah Tutong

30-31 Mei 2013

Pameran Sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Tutong

 

BULAN JUN

 

3 Jun 2013

Pameran Sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Muara

4-6 Jun 2013

Bengkel Meningkatkan Budaya Membaca Peringkat Daerah Temburong

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Temburong

 

10 – 18 Jun 2013

 

Aktiviti Cuti Penggal Persekolahan:-

 • Kursus Kemahiran ICT bagi Ahli Perkhidmatan Perpustakaan Kanak-Kanak dan Muda-Mudi

 • Ceramah Motivasi Kecemerlangan Muda-Mudi dan Kanak-Kanak “Bersama Doktor Muda Brunei”

 • Bersama Pemenang SEA Write Award Brunei

 • Kem Motivasi Galakan Budaya Membaca

 • Peraduan Membaca Khutbah

 • Peraduan Uji Minda Dialek Melayu Brunei

 • Peraduan Silang Kata

 • Bengkel Kreativit

 • Bengkel Tulisan Jawi

 • Pustaka Ria

 • Saya mahu DJ Radio

 • Teka Bendera Dunia

 • Peraduan Kuiz Terkumpul Bahasa Brunei 

24-27 Jun 2013

 

Peraduan Cerita Berkumpulan 2013

Tempat : Dewan Digadong, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

 

 BULAN JULAI

 1 Julai 2013

Sambutan Bulan Bahasa

23 – 25 Julai 2013

Peraduan Pidato bagi Ahli Perkhidmatan Muda-Mudi sempena Sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-67 Tahun

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Bandar Seri Begawan

 

BULAN OGOS  

3 Ogos 2013

Hari Belia Kebangsaan

Peraduan Forum Muda-Mudi Perpustakaan sempena Hari Belia Kebangsaan

 

4 Ogos 2012 [Sabtu]

Peraduan Pidato Memperkasa Budaya  Membaca Bagi Ahli Perkhidmatan Perpustakaan Muda-Mudi Sempena Hari Belia 2011

Tempat : Dewan DiGadong, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan

 

15 Ogos 2013

Hari Asean

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Bandar Seri Begawan

 

28-29 Ogos 2013

 

Forum Kepelbagaian Bahasa di Borneo

Tempat : The Rizqun International Hotel

 

 BULAN SEPTEMBER

3-5 September 2013

Bengkel Pengurusan Perpustakaan

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Muara

5 September 2013

Bimbingan Motivasi Menghadapi Peperiksaan Bagi Ahli Kelab Perkhidmatan Muda-Mudi Dan Kanak-Kanak Peringkat Daerah Brunei dan Muara

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Bandar Seri Begawan

12 September 2013

Bimbingan Motivasi Menghadapi Peperiksaan Bagi Ahli Kelab Perkhidmatan Muda-Mudi Dan Kanak-Kanak Peringkat Daerah Belait

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, kampung Pandan

19 September 2013

Bimbingan Motivasi Menghadapi Peperiksaan Bagi Ahli Kelab Perkhidmatan Muda-Mudi Dan Kanak-Kanak Peringkat Daerah Temburong

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Temburong

26 September 2013

Bimbingan Motivasi Menghadapi Peperiksaan Bagi Ahli Kelab Perkhidmatan Muda-Mudi Dan Kanak-Kanak Peringkat Daerah Tutong

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Tutong

26 September 2013

Hari Guru

Sambutan Hari Guru di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka di semua cawangan                                                 Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Temburong

 

BULAN OKTOBER

 

13-18 Oktober 2013

Aktiviti Cuti Penggal Persekolahan:-

 • Kursus Kemahiran ICT bagi Ahli Perkhidmatan Perpustakaan Kanak-Kanak dan Muda-Mudi

 • Ceramah Motivasi Kecemerlangan Muda-Mudi dan Kanak-Kanak “Bersama Doktor Muda Brunei”

 • Bersama Pemenang SEA Write Award Brunei

 • Kem Motivasi Galakan Budaya Membaca

 • Peraduan Membaca Khutbah

 • Peraduan Uji Minda Dialek Melayu Brunei

 • Peraduan Silang Kata

 • Bengkel Kreativit

 • Bengkel Tulisan Jawi

 • Pustaka Ria

 • Saya mahu DJ Radio

 • Teka Bendera Dunia

 • Peraduan Kuiz Terkumpul Bahasa Brunei 

BULAN NOVEMBER

1 – 15 November 2013

Hari Petani, Peladang, Penternak dan Nelayan

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka seluruh negara

14 November 2013

Hari Diabetis Sedunia

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Belait

20 November 2013

Hari Kanak-Kanak Sedunia

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka seluruh negara

BULAN   DISEMBER

1 – 31 Disember 2013

Aktiviti Cuti Penggal Persekolahan:-

 • Kursus Kemahiran ICT bagi Ahli Perkhidmatan Perpustakaan Kanak-Kanak dan Muda-Mudi

 • Ceramah Motivasi Kecemerlangan Muda-Mudi dan Kanak-Kanak “Bersama Doktor Muda Brunei”

 • Bersama Pemenang SEA Write Award Brunei

 • Kem Motivasi Galakan Budaya Membaca

 • Peraduan Membaca Khutbah

 • Peraduan Uji Minda Dialek Melayu Brunei

 • Peraduan Silang Kata

 • Bengkel Kreativit

 • Bengkel Tulisan Jawi

 • Pustaka Ria

 • Saya mahu DJ Radio

 • Teka Bendera Dunia

 • Peraduan Kuiz Terkumpul Bahasa Brunei 

2-5 Disember 2013

Peraduan Forum Memperkasa Budaya Membaca 2013

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Bandar Seri Begawan

16-17 Disember 2013

Peraduan Pidato bagi Ahli Muda-Mudi dan Kanak-Kanak sempena cuti penggal persekolahan

Tempat : Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Tutong

24 Disember 2013

Hari Antarabangsa Mencegah Rasuah

Tempat : Perpustakaan Utama semua cawangan seluruh negara

Kembali ke atas...